SEEDS – et ledelsesprojekt

Projektet bygger på en målsætning om, at du som leder skal få hele din organisation/virksomhed med på dine ideer – helt ud i den fjerneste krog af din virksomhed.

Har du de rigtige folk på de rigtige poster?

Hvordan får du alle til at tage ejerskab af virksomheden og de produkter/services som du leverer?

kontor8_600Med SEEDS vil dine medarbejdere i højere grad blive koblet op på din virksomheds vision og strategi.

Sagt metaforisk: Det handler om at så nogle frø i dine medarbejdere, frø som kan vokse og give udbytte og som kan høstes løbende.

SEEDS gør MUS-samtalerne til en formalitet. Kan du som leder nikke genkendende til dette forløb:

Én gang årligt aftales et møde med medarbejderen – MUS-samtalen. Det udløser nærmest en maskinel tankerække fra medarbejderens side:

  • Hvad er der lige sket siden sidste år?
  • Hvad er jeg utilfreds med?
  • Hvad er jeg tilfreds med?
  • Har jeg en god ide til ledelsen?
  • Mon jeg kunne bidrage med mere?
  • Kunne ledelsen bidrage med mere?
  • Hvordan har jeg det med kollegaen(erne)?

Du oplever på mødet, at blive konfronteret med nye ideer, kritik, forslag, krav, tilbud og kommentarer. Måske kender du noget af det i forvejen, men ofte kan du efterfølgende stille dig selv (og/eller medarbejderen) spørgsmålet: Hvorfor hører jeg først om det nu? Er det reelt – eller mere opfundet til lejligheden?

SEEDS vil give dig en kontinuerlig refleksion fra den enkelte medarbejder – uden et tidskrævende resurseforbrug – det kan klares på ganske få minutter hver uge eller hver anden – afpasset den enkelte virksomhed/organisation.

Projektet er i en udviklingsfase, og er derfor ikke et færdigt produkt, men slutproduktet bliver en software, som holder styr på dine beslutninger, implementeringen af nye ideer og kommunikationen.

Send en mail til peter@hqs.dk med dine kontaktoplysninger – eller ring 4027 7988