kontor4_400 Kursus: “Formanden har ordet”

Er du bestyrelsesformand, så sidder du med særlige opgaver og et større ansvar. Får du det optimale ud af din bestyrelse? På kurset går vi tæt på ledelsesfunktionen i bestyrelsen – herunder planlægning og strategi.

Har du intention om at blive formand, så få udbygget dine muligheder og bliv afklaret i forhold til om det er en opgave du ønsker at påtage dig. Vi kommer omkring:

  • Kompetenceafklaring
  • Grænsefladen mellem ledelsesfunktionen og bestyrelsen
  • Mødestyring
  • Fra ide til virkelighed
  • Strategisk planlægning
  • Beslutningsreferat eller….

Ønsker du at deltage, så skriv til peter@hqs.dk

Som ved de øvrige bestyrelseskurser, så holder vi fast i at deltagerantallet ikke må overstige 14 – bliver det større, mistes effekten af den aktive dialog, der er nødvendig mellem deltagerne for at få maksimalt udbytte. Når vi har et deltagerantal på 8 fastlægger vi en kursusaften/dag.