Bestyrelser

Beslutningens DNA og HQS-test
Bestyrelse_Peter-i-front_wide_600

 

er en metode og et værktøj der kan hjælpe dig til at blive en bedre beslutningstager. Vi er alle vanemennesker – også når vi anstrenger os for ikke at være det. Få et nyt syn på beslutningsprocessen og lær at træffe gode og velovervejede beslutninger. Trænger der til at blive støvet af i bestyrelsen – eller i ledergruppen? Bliv aktiveret idemæssigt og analytisk.

Kurset varer 3-4 timer.

Første del: Vi starter med at se på, hvorfor vi handler og beslutter, som vi gør – hvem og hvad styrer vores beslutningsmønster? Kan man ændre på forudsigeligheden? Vi afslører nogle af (u)vanerne, prøver at slippe tankerne fri og lukke kreativiteten ind.

Anden del: Gennemgang af HQS-testen. Værktøjet er universelt, og kan benyttes i enhver beslutningsproces. Testen gør op med den traditionelle måde at træffe beslutninger på: Der forelægges en ide/forslag, som alle bestyrelsesmedlemmer/deltagere får lejlighed til at kommentere på, og efterfølgende opstår der spørgsmål og debat. Når der ikke er flere, der umiddelbart kan bidrage med mere, træffer man en beslutning (for eller imod). Er det godt nok? Alle har vist oplevet efterfølgende, at komme i tanke om problemstillinger, som ikke blev vendt, argumenter, som ikke blev fremført, risici som ikke blev set, osv. Med HQS-testen tvinges man til at tage stilling detaljer, som man måske ikke havde overvejet.

Se mere om HQS-testen og Beslutningens DNA – ring på 4115 2662 og book et kursus.

Ofte kan det være særdeles gavnligt at få vendt selve beslutningsprocessen og måske få sat nye vinkler på opgaver og problemer – generelt eller via personlig sparring.

Samtidig bliver der mulighed for at få genopfrisket gamle dyder i bestyrelsesarbejdet og få afprøvet nye ideer til at fremme de rigtige beslutninger.

Det nye bestyrelsesmedlem

Kurset henvender sig til alle der ønsker basisviden om bestyrelsesarbejdet. Mange foreninger har bestyrelsesmedlemmer, som ikke vidste, at de var på vej ind i bestyrelsen, da de mødte op på generalforsamlingen – og mange savner helt naturligt viden om det organisatoriske arbejde, der følger af at blive valgt.

Kurset ”Det nye bestyrelsesmedlem” giver nogle enkle værktøjer, som sikrer dig imod at begå unødvendige fejl, og kan dermed være med til at styrke din position.

Kompetence og ansvar er andre af kursets basiselementer, og kan med fordel gøres obligatorisk for alle nye bestyrelsesmedlemmer – hvad enten der er tale om en forening eller en virksomhed.

Fordelen er indlysende og rækker hele vejen rundt om en forening:

  • Fordel for bestyrelsesmedlemmet – større kompetence og sikkerhed
  • Fordel for bestyrelsesformanden – at være omgivet af mere kompetente bestyrelsesmedlemmer
  • Fordel for det menige medlem – giver tryghed og vished for større seriøsitet i arbejdet i den forening man er medlem af.

Er du bestyrelsesmedlem og ønsker at deltage på et lynkursus så tilmeld dig på siden Lynkursus for bestyrelsesmedlemmer

Ønsker du et kursus for hele din bestyrelse – ring på 4115 2662 så vi kan fastlægge en dato. Se mere under Kursus for hele bestyrelsen