Beslutningens DNA

Beslutningens DNA – HQS-testen af idèer, forslag og projekter

er en metode og et værktøj, der kan hjælpe dig til at blive en bedre beslutningstager. Vi er alle vanemennesker – også når vi anstrenger os for ikke at være det. Få et nyt syn på beslutningsprocessen og lær at træffe gode og velovervejede beslutninger. Trænger der til at blive støvet af i bestyrelsen – eller i ledergruppen? Bliv aktiveret idemæssigt og analytisk.

Kurset varer 3-4 timer.

Første del: Vi starter med at se på, hvorfor vi handler og beslutter, som vi gør – hvem og hvad styrer vores beslutningsmønster? Kan man ændre på forudsigeligheden? Vi afslører nogle af (u)vanerne, prøver at slippe tankerne fri og lukke kreativiteten ind.

Anden del: Gennemgang af HQS-testen. Værktøjet er universelt, og kan benyttes i enhver beslutningsproces. Testen gør op med denne traditionelle måde at træffe beslutninger på:

Der forelægges en ide/forslag, som alle bestyrelsesmedlemmer/deltagere får lejlighed til at kommentere på, og efterfølgende stilles der spørgsmål og der er debat. Når der ikke er flere, der umiddelbart kan bidrage med mere, træffer man en beslutning (for eller imod).

Er det godt nok?

Alle har vist oplevet efterfølgende (når beslutningen er truffet og mødet er kommet på afstand), at komme i tanke om problemstillinger, som ikke blev vendt, argumenter, som ikke blev fremført, risici som ikke blev set, osv. Med HQS-testen tvinges man til at tage stilling til detaljer, som man måske ikke havde overvejet.

Vi gennemgår testen generelt – eller vi tager udgangspunkt i en aktuel beslutning, som du/I står foran og tester den. Du har også mulighed for at benytte os som konsulent, og bestille en rapport (uvildig HQS-test) på din enkelte opgave/idé hos HQS. Pris efter aftale.

Vejledning

Forud for beslutningstagerens endelige konfirmering af et givent forslag/projekt gennemføres HQS-testen. Der er tale om et generelt værktøj, som kan anvendes helt eller delvist på alle betydende beslutninger, der indeholder kompleksitet.

I tilknytning til testens 19 hovedspørgsmål, er der udarbejdet et stort underliggende materiale i form af noter til de enkelte punkter.  Noterne får man adgang til via login på HQS – kundeområde. Således vil brugere af systemet altid have adgang til seneste opdaterede version. Noter og spørgsmål udvikles løbende, dels i takt med samfundsudviklingen og ny viden på området, og dels i dialog med kunderne, i forhold til ønsker og behov.

Værktøjet henvender sig til alle beslutningstagere, hvad enten der er tale om bestyrelser i foreninger og selskaber eller leder- og projektgrupper.

Testen vil med fordel kunne indgå som arbejdspapir før og under udarbejdelsen af forslag og projekter, men det bør ikke erstatte gennemgangen med beslutningstagerne, da dialogen i processen er vigtig for forståelse, nuancering og sammenhængskraft.

Efter en minutiøs gennemgang af testen sidder du som udgangspunkt med et godt materiale, som kan bruges som skabelon ved udarbejdelsen af  en strategi for gennemførelse af beslutningen.

Pas på ikke at springe for let hen over spørgsmål, som ved første øjekast ikke synes at være relevant.

Første gang: Det er en god idé at læse alle 19 spørgsmål igennem, så man ved, hvad der kommer. Det giver et overblik over hvilke detaljer, der behandles senere. Det er vigtig at blive indenfor det snævre spørgsmål, man er i gang med, og gøre det færdigt.

De første gange du bruger testen anbefaler vi, at du gennemgår noterne til alle 19 spørgsmål – både noter til JA og til NEJ besvarelser – så du får et bedre indblik i hvilke problemstillinger, der knytter sig til hvert emne. Eksempel: Du vurderer, at en idé ikke har betydning for dit personale, og går derfor videre til næste spørgsmål. Måske ville en gennemgang af noterne ændre din opfattelse, og åbne nogle døre, som du ikke havde set.

Hot-line. Ved bestilling af testen får du samtidig adgang til vores hotline – send en mail til peter@hqs.dk, og du vil hurtigst muligt få svar tilbage.

Hvis du kører fast i besvarelserne på grund af manglende viden og indsigt på et område, anbefales det at få afklaret emnet med ekstern hjælp fra f.eks. konsulent, revisor, advokat eller anden eksperthjælp.

Bemærk: Du vil opdage, at økonomi er et af de sidste punkter (17). Dette er ikke et udtryk for, at emnet er nedprioriteret. Det er bevidst, da skarp fokus på økonomi kan lægge en dæmper på den frie tankegang. Ofte vil økonomi være et vigtigt element allerede fra begyndelsen af en idés eller et forslags udvikling, og de fleste har allerede fra starten lavet en økonomisk skitse. I takt med testen gennemførelse kan man støde på forhold, der ændrer ved de økonomiske forudsætninger.

Derfor vil det være en god ide, at slutte besvarelsen på hvert test-spørgsmål med en vurdering af, om svaret har positiv, negativ eller ingen indvirkning på økonomien. Man samler efterfølgende op på alle plusser og minusser, under pkt. 17. Økonomi.

Velkommen til HQS-testen.

Materialet tilhører Head Quarter Service og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse