Profil

peter_portrait Bestyrelsesmedlem,  formandspost og adm. direktør i et andelsselskab og underliggende virksomheder tillige med tillidsposter i en række branche- og arbejdsgiverforeninger har givet bred viden og erfaring ledelsesmæssigt, politisk og strategisk.

30 år med forretningsudvikling i evig navigation i minefeltet mellem medlemmer, kunder, økonomi, leverandører og lovgivning er drivkraften bag etableringen af Head Quarter Service.

Lysten til at prøve at gøre en forskel for andre, som er – eller er på vej ind – i minefeltet, har altid været der – nu indfandt muligheden sig.

Lige fra barnsben har foreningsliv været en fast del af tilværelsen.

Danmarks yngste lærervikar (17 år) – HF-eksamen og efterfølgende 2 år som lærervikar i Odense og København, førte naturligt til deltagelsen i stiftelse af Lærervikarernes Sammenslutning.

En principbeslutning om ”intet medlemskab af en forening uden aktiv deltagelse i generalforsamlinger – eller om muligt bestyrelsespost” blev brudt i 1986, som følge af en formandspost i Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a. – så var der ikke tid til andet!

Var her med til at udvikle:

  • IT-systemerne i den tidlige EDB-alder
  • Odense Taxas Busser (et selskab med 60 busser som i 2000 blev solgt til konkurrenten Arriva)
  • Udvidelse af selskabet i 1992 med de fynske kystbyer og dannelsen af det fælles bestillingskontor Taxa Fyn
  • OT-Finans s.m.b.a. i 90-erne,
  • Rosengaard Auto a/s
  • Cabital a/s i 0-erne

I perioden fra 1986-2013, bestrides posterne som bestyrelsesformand, driftschef og de sidste 6 år som adm. direktør.

Projekt TEDINA (Tetra Dispatch Navigation) – påbegyndt i 2003 – udviklingskontrakt 2007 indgået med Frogne a/s, implementeret løbende til færdiggørelse i 2011.

Udvikling af effektive trafikdirigeringssystemer til håndtering af offentlig kørsel, herunder læge – og institutionskørsel, patienttransport, specialkørsel af fysisk og psykisk handicappede m.v.

Sideløbende deltaget på organisationsniveau med formands- og næstformandsposter i  branche- og arbejdsgiverorganisationer.

Se Peters fulde CV