blaa_bus_400

Organiser og udbyd kørsel

Mange kommuner har alternativt valgt at overlade opgaverne til regionernes trafikselskaber. Erfaringerne viser dog, at der kan være store beløb at spare, hvis en kommune vælger selv at organisere og udbyde kørslen.  Der er en øget tendens til at kommunerne vælger denne løsning, og den giver god mening – både organisatorisk og økonomisk.

I punktform kan løsningen skitseres således:

– få overblik over kørselsmængde og det samlede behov/forbrug

– analyser visiteringen i kommunen – hvor, hvem og hvordan får borgerne bevilget kørsel

– omorganiser området og saml al kørsel i en fællesenhed

– planlæg udbud og udbudsform, og udbyd

 

Det er vigtigt at tilrettelæge udbuddet efter opgavens karakter, da besparelserne ellers kan udvandes. Tænk miljø ind i udbuddet! Ofte forbinder man miljøtænkning med øgede omkostninger, men det er ikke tilfældet her – tværtimod.

Få afdækket din kommunes muligheder – book et møde med HQS på tlf. 4115 2662.