Afgift på elbiler

Kommuner_Peter-i-front_wide_600 – var det nu en klog beslutning?

Nej! – Danmark har nu verdens dyreste afgifter på el-biler. Man kan med rette spørge hvorfor, for Danmark er vel det land i verden, hvor netop udbredelsen af elbiler vil kunne give størst mulig samfundsmæssig gevinst.
Hvordan hænger det sammen? Danmark er det land i verden, der procentvis producerer mest vedvarende energi – (42% af det samlede energiforbrug) Det skyldes ikke mindst de mange vindmøller og fakta er, at vi i lange perioder (især om natten) producerer langt mere strøm, end vi kan bruge/sælge.
Anslået 98% af alle danske personbiler står stille om natten, og det betyder, at el-bilerne som oftest vil stå til opladning i den periode, hvor vi producerer for meget strøm. Med f.eks. 2-300.000 elbiler, ville der være en kundekreds, som ville kunne aftage en masse strøm, som ellers spildes eller foræres væk.
I stedet for at lægge afgift på elbiler, burde alle elbil-ejere være forpligtet til at have en intelligent opladestation derhjemme. Den intelligente oplader kan styres af elselskaberne, således at det er el-selskabet, der kan afgøre, hvornår elbilerne skal oplades. Typisk vil opladning starte, når størstedelen af befolkningen er gået til ro, og der er slukket for lys, TV, computer osv.
Det vil give et mere jævnt elforbrug i døgnet – og man vil få solgt overproduktionen eller dele af den. Det er i øvrigt værd at bemærke, at det samtidig betyder flere penge i statskassen. Afgiften på benzin udgør i dag 4,87 kr. inkl. moms pr. liter – det svarer til omkring 50% med de nuværende lave benzin priser (da literprisen rundede 12 kr. udgjorde afgiften kun 40%). Men hver gang en el-bilejer køber en kilowatttime, så går de 70% i statskassen i form af afgifter.
Afgifter på el-biler var en uklog beslutning!